Mostra: D’ART I D’ARTESANIA

23-Octubre-2021
Zona s’Abeurador
9.00- 14.00 h
Mostra de les obres dels artistes i dels artesans del terme municipal de Santanyí.