Ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d'estiu