AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE D'ESTIU