Notícies

L’església d’es Llombards és escenari de la X Gala de la Música de Banda
L’Ajuntament de Santanyí rebé el premi Rafel Bauzà a la institució destacada pel suport a les bandes de música
Sessió ordinària de l’ajuntament ple
El proper dia 11 de juny de 2009, a les 13 hores, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, l’Ajuntament en ple celebrarà sessió ordinària per tractar els temes que es detallen a l’ordre del dia.