Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígon 3 (Part)

Data digitalització: 11 de març del de 2013

Signatura: AMS 6319

Productor: ESTOP ESTUDIOS

Mides: 135x105 mm

Suport: Paper

Original: No consultable

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/fotografies-aeries/fotografia-aeria-de-31-de-maig-de-1976-poligon-3-part