PROJECTE DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ PRIMARIA D'ES LLOMBARDS (AMS 3493/2)



Autor del projecte: Guillem Forteza

Lloc i data del projecte: Palma de Mallorca, 15 de
gener de 1930

Suport documental: Paper vegetal

Consultable: No

Descripció: Projecte de l'escola d'Es Llombards situada entre els
carrers Marineta i Son Salom


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/documents-de-lams/projecte-del-collegi-deducacio-primaria-des-llombards-ams