PLANOLS DE SA COMUNA DE SA MARINETA D'ES LLOMBARDS (AMS 856/4)Autor del projecte: Amer (Enginer agronom)

Lloc i data del projecte: Palma de Mallorca, març de 1929

Suport documental: Paper vegetal

Consultable: No

Descripció: Projecte resultant de la subhasta de les parcel·les de Sa Marineta

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/documents-de-lams/planols-de-sa-comuna-de-sa-marineta-des-llombards-ams-8564