09 Resultat de la fase de concurs i constitució de borsa

Reclamació fins dia 28/02/2015

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/borsa-de-treball-llicenciatsades-en-dret/09-resultat-de-la-fase-de-concurs-i