PROJECTE DE L'ESCOLA GRADUADA DE NINS I NINES DE SANTANYÍ (AMS 3493/1)Autor del projecte: Joan Guasp Vicens

Lloc i data del projecte: Palma de Mallorca, 12 de novembre de 1885

Suport documental: Paper vegetal

Consultable: No

Descripció: Projecte de l'escola graduada on s'inclou l'elecció dels possibles solars.


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/documents-de-lams/projecte-de-lescola-graduada-de-nins-i-nines-de-santanyi-ams