04 Full nomenament contractista obra major


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/urbanisme/04-full-nomenament-contractista-obra-major