GRUP 2. Autònoms amb activitat en 2020

Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 120 dies a l'any 2019 i 60 dies entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020. Aquests dies poden haver estat o no consecutius.

És recomanable que els annexos els empleni i guardi electrònicament en el seu ordinador abans d'imprimir-los.

Pot trobar tota la informació en les bases de la convocatòria.

 

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/ajudes-extraordinaries-al-teixit-productiu-del-municipi-de-santanyi-minimitzar-0