04 Llista definitiva, tribunal i data examen

Publicació web 08 03 2020


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2020-03-borsa-de-personal-tecnic-de-cultura/04-llista-definitiva-tribunal-i-data