Procés admissió i matriculació (reserva plaça)

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALUMNES ESCOLES INFANTILS PÚBLIQUES JUNY 2021 (CURS 2020/2021). Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Santanyi. Info a la web de l’Ajuntament.

Data d'opertura oficial 31 de maig de 2021


ALUMNES ESCOLES INFANTILS PÚBLIQUES SETEMBRE 2021 (CURS 2021/2022)

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2021-2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil

Instrucció de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l’assistència als participants en el procediment telemàtic d’admissió d’alumnes als nivells de primer cicle d’educació infantil en centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics per al curs 2021-2022


PROCÉS D'ADMISSIÓ PELS CENTRES DE 0 A 3 ANYS SETEMBRE 2021

Els centres que participen en aquet procés són:

-EI: centres públics que depenen de les diferents administracions públiques. (Per consultar el llistat dels centres públics, aneu a oferta educativa)

-CEI Xarxa Complementària: centres privats autoritzats que han signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Llistat de centres privats de la Xarxa Complementària


TRÀMIT PRESENCIAL AL REGISTRE DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ o TELAMÀTIC A: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/proces_dadmissio_2021-2022/

Presentació de sol·licituds:
Inici: 15 de març de 2021
Finalització: 31 de març de 2021

Llistes de puntuació provisional:
14 de maig de 2021

Reclamacions:
Inici: 17 de maig de 2021
Finalització: 19 de maig de 2021

Llistes definitives:
31 de maig de 2021

Matriculació:
Inici: 1 de juny de 2021
Finalització: 16 de juny de 2021


Source URL: https://ajsantanyi.net/proces-admissio-i-matriculacio-reserva-placa