05 Concessió de tràmit d'audiència per interposició de recurs de reposició

Publicació web 15 07 2021


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2020-02-convocatoria-duna-placa-darquitecte/05-concessio-de-tramit-daudiencia