Concessió de tràmit d'audiència per interposició de recurs de reposició

Publicació web 15 07 2021


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2017-04-borsa-arquitectea/concessio-de-tramit-daudiencia-interposicio-de-recurs