04 Correcció d'errades de la llista definitiva

Publicació web 07 12 2021


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2021-06-borsa-de-treball-de-personal-funcionari-interi-tae-assessor-juridic/04