06 Llistat d'admesos definitius, data del primer examen i composició del Tribunal

Publicació web 28 04 2022


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2020-02-convocatoria-duna-placa-darquitecte/06-llistat-dadmesos-definitius-data