13 Rectificació d'ofici del resultat de la puntació total de la prova tipus test

Publicació web 04/05/2022


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2021-04-4-places-de-policia-local/13-rectificacio-dofici-del-resultat-de-la