03 Llista provisional d'admesos i exclosos, data del primer examen i composició del Tribunal

Publicació web 11 05 2022


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2021-07-1-placa-de-personal-educador-social/03-llista-provisional-dadmesos-i