04 Modificació del tribunal i canvi de la data i l'hora de la primera prova

Publicació web 20 10 2022


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-05-1-placa-darquitectea-tecnica-zeladora/04-modificacio-del-tribunal-i