09 Acta modificació data 2n exercici oposició


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-05-1-placa-darquitectea-tecnica-zeladora/09-acta-modificacio-data-2n