12 Acta resolució al·legacions 2n exercici

Publicació web 08 03 2023


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-05-1-placa-darquitectea-tecnica-zeladora/12-acta-resolucio-allegacions-2n