04 Rectificació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

Publicació web 18 05 2023


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2023-01-borsa-de-treball-de-policia-local/04-rectificacio-de-la-llista