11 Acta contesta al·legacions concurs mèrits

Publicació web 31 05 2023


Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/2022-04-1-placa-de-tae-superior-economista/11-acta-contesta-allegacions-concurs