CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE S'ALQUERIA BLANCA