Presentant el llibre “Proètica dels plaers”.


Sobre el Certamen de poesia Bernat Vidal i Tomàs que enguany compleix la seva 24èna edició, el regidor Vidal va expressar que: “aquest Consistori, sensible als fets culturals, ha apostat sempre per aquest Certamen i ho seguirà fent, amb la mesura de les seves possibilitats, procurant que el nom de Bernat Vidal i Tomàs, fill il•lustre de Santanyí, ocupi la rellevància que li pertany”.

Després de la introducció del regidor Cristòfol Vidal, va intervenir l’editor Joan Moll, tancant l’acte el propi guardonat del Certamen Joan Tomàs Martínez, el qual, amb paraules tècniques i rebuscades va parlar sobre la seva obra i llegir alguns fragments de poesia de distints autors i del seu propi poemari.

L’acte va finalitzar amb el lliurament d’una escultura realitzada en pedra de Santanyí per part del regidor de Cultura al guardonat. Després el jove poeta va dedicar els exemplars del seu llibre a totes les persones que així li varen demanar.