Sanció a l’empresa ASER

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, i el batle de Santanyí, Miquel Vidal, varen informar dilluns, 15 de febrer, que l’empresa ASER ha estat sancionada amb prop de mig milió d’euros pel retard en l’execució de les obres i en l’obertura de la residència de Santanyí. Aquest retard provoca un important perjudici a les persones que ja podrien viure en aquest centre.
A l’acte també hi assistiren el director general d’Atenció a la Dependència, Juan Manuel Rosa, la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, Maria Pons, el primer tinent de batle, Llorenç Galmés i el regidor de Medi Ambient, Miquel Contestí.

La consellera Santiago va explicar que des de la Conselleria d’Afers Socials s’ha demanat i exigit en diverses ocasions a l’empresa Aser l’obertura d’aquesta residència, amb l’objectiu de poder disposar de les 72 places que hi té concertades en funció d’un acord que es va subscriure la passada legislatura. En aquest sentit, es va manifestar també el batle del municipi, el qual, va recordar que el centre fa més de dos anys que està acabat “i la preocupació del poble de Santanyí és que s’obri al més aviat possible”, per la qual cosa ha volgut manifestar el seu suport a les accions que dugui a terme la Conselleria “perquè la residència obri aviat”, ja que comença a presentar “problemes de manteniment a l’interior”.

La consellera va explicar que des de principi de legislatura la Conselleria està al corrent de la preocupació manifestada per l’Ajuntament respecte a l’obertura del centre, que havia d’estar en funcionament l’agost de 2007. “Som a l’any 2010 i encara no està oberta”, va remarcat Santiago.

“Des de l’any 2007 hem fet un seguiment molt exhaustiu dels incompliments de l’empresa a l’hora de posar en funcionament el servei. Arribàrem a una sèrie d’acords que ASER incomplia reiteradament, fins al punt que el 26 de març de 2009, i a petició de la Conselleria ‘Afers Socials, el Consorci de Recursos Sociosanitaris de Mallorca inicià un procediment de sanció administratiu per incompliment de contracte”, ha explicat Santiago.

Finalment, el desembre de 2009 “se signà una resolució ferma en la qual es fa pagar a l’empresa una sanció de caràcter econòmic per 417.000 euros per incompliment de les obres en els terminis acordats en el contracte signat entre Aser i el Govern, i 50.000 euros per danys i perjudicis perquè els serveis que s’havien acordat no estan en funcionament”.

Santiago va remarcar que aquesta empresa “es va presentar a cinc concursos de construcció i gestió posterior de residències convocats l’anterior legislatura i va aconseguir-los tots. Per tant, havia de gestionar cinc residències”, no obstant això, quatre “han estat venudes per ASER a altres empreses de caràcter residencial i, actualment, fa gestions amb altres empreses del ram per poder vendre també la de Santanyí”. “És a dir, es tracta d’una empresa que ha incomplert en cinc ocasions el contracte que té amb la Comunitat Autònoma”, ha explicat.

En concret, la consellera es va referir a les residències de Sant Joan i Pollença, les obres de les quals no va acabar ASER i que actualment construeix una altra empresa; les d’Inca i Montuïri, que sí va acabar però que van tenir greus problemes en la gestió, i la de Santanyí, “que ha acabat, però no ha posat en funcionament”.

“Confiam que breument l’empresa aconsegueixi un comprador i la residència estigui en funcionament al més aviat possible”, va indicar Santiago, que ha reconegut “el perjudici que aquesta situació està causant al poble que, de forma molt generosa, cedí els terrenys per construir el centre”.

Segons Santiago: “La Comunitat Autònoma també és víctima de l’incompliment, perquè necessitam places residencials i les 74 que tenim concertades ens anirien molt bé”.