Santanyí trasllada la seva preocupació pel mal estat de les carreteres del municipi a l’Assemblea de Batles i Batlesses

Ja l’any 2014 es van presentar diferents escrits reclamant actuacions per millorar la seguretat a trams de diferents vies, i ahir la batlessa, Maria Pons, va posar el problema sobre la taula de l’Assemblea de Batles i Batlesses celebrada a l’Auditori d’Alcúdia. Segons va explicar, “no és només un problema del nostre terme, a reu de l’illa hi ha importants problemes d’asfaltatge. I la meva responsabilitat és sobre les carreteres que passen pel municipi de Santanyí. Hi ha exemples molt evidents com la carretera que va de s’Alqueria Blanca a Portopetro, o la que enllaça es Llombards i Santanyí”.

De fet, la Policia Local de Santanyí ha redactat un informe on detalla punts on el desgast és evident a simple vista i on seria necessari que el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca hi fes una revisió. Alguns exemples d’aquestes carreteres són la Ma-19 del punt quilomètric 55,4 al 59,0 (s’Alqueria Blanca – Portopetro), la Ma-6100 entre els quilòmetres 1,8 i 2 (es Llombards – Santanyí), o la Ma-4013 entre el 0 i 1 (Calonge – Cala d’Or).

Totes aquestes vies suporten un important volum de trànsit, especialment durant els mesos d’estiu. La carretera que connecta el nucli des Llombards és especialment important perquè a més de la quantitat de cotxes, és molt estreta i amb revolts consecutius en alguns trams, i és la que connecta amb el municipi de ses Salines. El consistori ha demanat en diverses ocasions una actuació urgent per millorar el seu traçat i perquè guanyi en seguretat.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, també va traslladar a l’Assemblea de Batles i Batlesses una altra qüestió de seguretat. Segons ha explicat, “hem detectat que actuacions com la neteja de voreres i el repintat de marques de seguretat viària s’està fent durant els mesos d’estiu. I aquests són els moments on al nostre municipi, més pressió de trànsit han de suportar, cosa que es tradueix amb més cotxes circulant. Per això consideram que les actuacions de manteniment i seguretat s’haurien de programar a l’hivern, perquè estam augmentant la perillositat a l’hora de circular, tant als veïnats com als qui han decidit passar o visitar el nostre terme”.