Presentació del llibre Batles, regidors i altres càrrecs de s’Alqueria Blanca i Portopetro, 1574-2022

11-Agost-2022
20.30H

De Jaume Rigo de can Sabater. Farà la presentació Cosme Aguiló Adrover. A la placeta de ses Rocasses