Relats mitològics i amorosos. Del madrigal a l'òpera

31-Gener-2021
Església de Sant Andreu de Santanyí
17.00 h
Ens traslladarem al segle XVII a través d'una selecció de duets vocals i peces instrumentals.

Compostes majoritàriament per C. Monteverdi i H. Purcell.