AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL TEIXIT PRODUCTIU DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

ACTUALITZACIÓ:

28/04/2021: S'ha publicat la proposta de resolució provisional de l'instructor amb els següents annexos:

ANNEX I. Relació de beneficiaris

ANNEX II. Relació de sol·licitants inadmesos per no complir els requisits establerts a la convocatòria

D'acord amb les bases de la convocatòria, els interessats disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació a la pàgina web municipal de la proposta de resolució de concessió provisional per presentar al·legacions. ​En cas de no presentar-ne, s’entendrà que és acceptada en els termes expressats i aquesta esdevindrà definitiva.


Les al·legacions es poden presentar:

A) DE FORMA TELEMÀTICA

La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

B) DE FORMA PRESENCIAL

En el registre municipal de Santanyí (Plaça Major, 12, 07650 Santanyí), en el de Cala d'Or (Carrer d'en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o en el d’Alqueria Blanca (Carrer convent, 2, 07691 S'Alqueria Blanca).

Per presentar la teva documentació has de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 en el registre:

Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 - Ext. 115

Oficines d'Informació Turística de Cala d'Or: 971 657 463

Oficina d'Atenció al Ciutadà de s'Alqueria Blanca: 971 211 089 o 971 653 002 (Ext. 220)

Així mateix, també es poden presentar en els llocs i formes establertes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte enviant un correu a jmoro@ajsantanyi.net