AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL TEIXIT PRODUCTIU DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

ACTUALITZACIÓ:

El termini per presentar sol·licituds va finalitzar el 26 de gener de 2021. Actualment s'estan revisant totes les sol·licituds rebudes.

En aquesta mateixa pàgina es notificarà als interessats l'estat en el qual es troba la seva sol·licitud.

Tal com s'estableix en les bases de la convocatòria, un cop revisades totes les sol·licituds i documentació complementària es publicaran a efectes de notificació en aquesta mateixa pàgina els següents llistats:

  • Relació de sol·licitants proposats com a beneficiaris per haver presentat la seva sol·licitud reunint la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria.
  • Relació de sol·licitants que, complint amb els requisits establerts en la convocatòria, no han aportat la totalitat de la documentació requerida a la convocatòria, indicant al seu torn les deficiències trobades en la documentació presentada.
  • Relació de sol·licitants que no compleixen els requisits establerts a la convocatòria.

Pot trobar tota la informació en les bases de la convocatòria.


 

El termini per a presentar sol·licitud és de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria en el BOIB.

Només s'admetrà una sol·licitud per sol·licitant, independentment del nombre d'activitats econòmiques que desenvolupi o estigui donat d'alta.

Pot trobar tota la informació sobre els requisits generals i específics per a ser beneficiari en les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre municipal de Santanyí (Plaça Major, 12, 07650 Santanyí), en el de Cala d'Or (Carrer d'en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o en el d’Alqueria Blanca (Carrer convent, 2, 07691 S'Alqueria Blanca). Així mateix, també es poden presentar en els llocs i formes establertes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per presentar la teva sol·licitud pots demanar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 en el registre:

  • Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 - Ext. 115
  • Oficines d'Informació Turística de Cala d'Or: 971 657 463
  • Oficina d'Atenció al Ciutadà de s'Alqueria Blanca: 971 211 089

Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic: jmoro@ajsantanyi.net