Anunci d'obertura d'un període d'informació pública ampliació d'activitat Bar amb música