Per qualsevol gestió, és necessari demanar cita prèvia: telèfon 971653002

Anunci d'obertura d'un període d'informació pública ampliació d'activitat Bar amb música