GRUP 3. Autònoms sense activitat en 2020

Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 120 dies a l'any 2018 i 120 dies a l'any 2019, hagin estat o no consecutius; i que no han pogut exercir la seva activitat l'any 2020 a causa de les conseqüències derivades de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

És recomanable que els annexos els empleni i guardi electrònicament en el seu ordinador abans d'imprimir-los.

Pot trobar tota la informació en les bases de la convocatòria.