PROJECTE D'HABITATGE AL CARRER MITJA LLUNA DE LA COLONIA DEL SILENCIO (AMS 3046/1)