PROJECTE D'HABITATGE AL CARRER VEDRÀ DE CALA D'OR (AMS 3011/8)