PROJECTE D'HABITATGE-VICARIA DE CALONGE (AMS 3506/37)