Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígons 3, 11 (Parts)