Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígons 3, 5 (Parts)