Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígons 8, 9 (Parts)