Fotografia aèria del maig de 1973. Polígon 6 (Part)