Exposició pública del projecte de les obres de construcció de la coberta de la pista exterior del poliesportiu de Cala d’Or