Exposició pública del projecte de les obres de construcció d’un club social i vestuaris pel tennis de Cala d’Or