Exposició pública del projecte de les obres de reforma del convent de s’Alqueria Blanca