PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA ZONA VERDA DE LA RESIDÈNCIA DE S’ALQUERIA BLANCA