Projecte de les obres de construcció d'un magatzem municipal a n'es Llombards