Projecte de les obres de conversió de l’edifici s’Abeurador en centre d'interpretació