PROJECTE DE LES OBRES DE CONVERSIÓ DE L’EDIFICI S’ABEURADOR EN CENTRE D'INTERPRETACIÓ 2020