Projecte d’instal•lacions i adeqüacions d’hidrants en el municipi de Santanyí