LA CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU LIBERAL A MALLORCA