Fotografia aèria de 31 de maig de 1976. Polígons 7, 11 (Parts)

Data digitalització: 11 de març del de 2013

Signatura: AMS 6317

Productor: ESTOP ESTUDIOS

Mides: 135x105 mm

Suport: Paper

Original: No consultable

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/fotografies-aeries/fotografia-aeria-de-31-de-maig-de-1976-poligons-7-11-parts